Wie is Hippocrates

Wie was Hippocrates?

afbeelding Hippocrates “Hippocrates leefde van 460 voor Christus
tot 370 voor Christus.”

Hippocrates was een Griekse arts en wordt beschouwd als grondlegger van de Westerse geneeskunde. Hij wordt vaak ook wel de “vader” van de Westerse geneeskunde genoemd en aankomend artsen leggen aan het einde van hun studie geneeskunde ‘de Eed van Hippocrates’ af, zoals Hippocrates die had opgesteld. Deze Eed van Hippocrates is een tekst, waarin aankomend artsen plechtig verklaren zich aan bepaalde beroepsregels te houden en altijd alles te doen wat in het belang van de patiënt is..

Hippocrates is geboren op het Griekse eiland Kos in het jaar 460 voor Christus. Hij studeerde geneeskunde en had zijn eigen ziekenhuis gebouwd op Kos. Tot op de dag van vandaag kun je op Kos nog de fundamenten ervan zien.

Hippocrates had toentertijd al een hele nieuwe kijk op de geneeskunde, omdat hij als eerste geneesheer de natuurlijke oorzaken, in plaats van bovennatuurlijke oorzaken voor ziekten meldde. Hij was één van de eersten, die op basis van lichamelijke symptomen een diagnose kon stellen en daarbij een bepaalde therapie voorschreef. Hij haalde hiermee de geneeskunde uit de taboesfeer van tovenarij en godsdienst.

Hij legde sterk de nadruk op hygiëne, zowel voor de arts als ook voor patiënt, en vooral ook op gezonde eet- en drinkgewoonten, het belang van frisse lucht en een natuurlijk verloop van processen in het lichaam.

Zo kwam hij tot de inmiddels beroemde uitspraak: “laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”. De stelling: -ziek door voeding- , is dus zeker niet nieuw, daarom ook is het zo triest dat ruim 2300 jaar geleden dit al eens gesteld werd en dat in de geneeskunde van anno 2008 dit nog altijd stellig wordt ontkend en zelfs wordt genegeerd. Immers als bepaalde voedingsstoffen de oorzaak zijn van jouw aandoening of klachten, dan is iedere geneeswijze en therapie van regulier tot niet-regulier, van Westers tot Oosters, die deze foute voedingsstoffen niet wegneemt (elimineren middels een eliminatiedieet), slechts beperkt tot symptoombestrijding. Hippocrates wist het al nu jij nog.