Wat is Leaky gut syndroom

Wat is een Leaky Gut syndroom?

Een leaky gut syndroom*), betekent – lekkende darm-. Onverteerde voedingsstoffen hebben geleid tot een ontsteking van het slijmvlies en uiteindelijk tot het lekken van de dunne darm.

In de dunne darm zitten plooien, ze lijken op vingers, en daarom noemen we ze darmvili (vili=vingers). Wanneer deze darmvingers ontstoken zijn, gaan ze uiteindelijk stuk, er ontstaan ‘grote’ gaten in de darmwand en darmvingers. Zo lekken de onverteerde voedingsstoffen door deze ‘grote’ gaten het lichaam in. Dan ontstaan er heftige immunologische reacties van ons immuunsysteem op deze onverteerde voedingsstoffen. Zie verder -immuunsysteem-.

*) Leaky gut syndroom, is de eenvoudige benaming voor toename van de permeabiliteit van de intestinale mucosa van luminale macromolecules, antigenen en toxinen geassocieerd met inflammatoire degeneratieve en/of atrofische mucosale beschadiging.

Kleine hoeveelheden moleculen van verschillende grootte en aard passeren het intacte epitheel door actieve en passieve mechanismen. De route voor transfer is in ieder geval afhankelijk van de grootte van het molecuul, tot 5000 Daltons kan het epitheel passeren.

Grotere moleculen kunnen een intercellulaire pathway gebruiken of zijn afhankelijk te worden opgenomen via endocytosis

Van een leaky gut syndroom voel je weinig tot niets. Mogelijk ook omdat je ook niet beter weet en van kinds af aan al klachten of vage buikpijn klachten hebt gehad, zoals afwisselend dunnere ontlasting (diarree) of brijige ontlasting tot te harde ontlasting (obstipatie).
Maar je kunt ook maag- en darmklachten hebben, zoals: zuurbranden of het prikkelbare darmsyndroom (PDS).

Het leaky gut syndroom wordt een syndroom genoemd omdat het nog geen ziekte genoemd mag worden. In de wetenschap wordt het woord -syndroom- aan een of meerdere manifestatie (s) gegeven, zolang we niet volledig weten wat de oorzaak, het verloop en de prognose is van zo een aandoening. Alleen middels wetenschappelijk onderzoek kan dit worden bepaald en wanneer dat allemaal bekend geworden, zal het Leaky Gut syndroom een Leaky Gut ziekte worden genoemd.

De cellen van onze dunne darm herstellen (regenereren) snel, iedere 120 dagen wordt een darmcel vernieuwd. Maar dit geldt dan wel alleen voor een gezonde darm.

Een gezonde darm is een darm, die weinig tot geen onverteerde voedingsstoffen bevat en die een gezonde darmflora heeft, die voorkomt dat in de darm een overwoekering van foute bacteriën, gisten en/of schimmels kan plaatsvinden.

Een gezonde darm heeft dus zeker een goede balans van de darmflora, de goede bacteriën. Zo een 120 verschillende goede darmbacteriefamilies hebben we nodig in onze darm. Zo een melkdrankje met maar één bacterie, meestal één lactobacillus of één bifidus, kunnen dus nooit de balans terug brengen. De reclame voor deze drankjes, zoals Yakult, Vivit, Danoontje, geven dus onjuiste informatie. En de Maag- Lever-darm patiënten vereniging, maakt reclame voor zo een merk en het merk voor deze patiënten vereniging. Dit is een commercieel belang dus. Het is maar dat u het weet.

Bij een kijkje in de darm (endoscopie) is een Leaky Gut niet waar te nemen. Alleen wanneer er een stukje darm wordt weggenomen (biopt) en onder de microscoop wordt gelegd, kan de onderzoeker de ‘gaten’ zien en kan een Leaky Gut syndroom worden vastgesteld.

Echter zo een onderzoek, van een stukje darm wegnemen en het laten onderzoeken wordt uiteraard alleen gedaan, indien er een medische noodzaak daartoe is.

Dit betekent dat er echt sprake moet zijn dat een ernstige aandoening wordt vermoed. En in het geval van kleine en vage (buikpijn) klachten is die medische noodzaak er zeker niet en wordt uw Leaky Gut syndroom nooit gezien of aangetoond.

Zo een onderzoek is natuurlijk allemaal een kwestie van geld in de gezondheidszorg, immers een kijkoperatie en een biopt nemen en het weefsel daarna laten onderzoeken kost heel veel geld.

Voor wetenschappelijk onderzoek naar het Leaky Gut syndroom is er niet veel geld beschikbaar. Dit is de reden dat er weinig onderzoek wordt gedaan naar het Leaky Gut syndroom.

Dit kan zijn omdat fabrikanten van medicijnen (de farmaceutische industrie) geen enkel belang heeft, om zo een onderzoek te gaan financieren. Zij hebben alleen belang bij het ontwikkelen van een medicijn, die ze kunnen verkopen.

En de probiotica-industrie hebben weer belang bij het verkopen van -potjes met probiotica- en hun belang is zeker niet het oplossen van het leaky gut syndroom. Hun beider oplossing moet nu eenmaal uit een potje, pilletje of zalfje komen, uit commercieel belang.

Terwijl een Leaky Gut syndroom nooit met een pilletje te genezen is Het kan alleen worden genezen met de juiste voeding.

Dit is de voornaamste reden dat wij, als AGA patiënten, deze vereniging hebben opgericht. Zo kunnen we geld gaan ophalen voor zulke wetenschappelijke onderzoeken. Zo kunnen we wetenschappelijk gaan bewijzen dat een Leaky Gut syndroom door voeding ontstaat en uiteindelijk leidt tot een scala aan aandoeningen in alle disciplines.