Malabsorptie

Wat is malabsorptie?

Malabsorptie is de toestand die ontstaat, wanneer door een tekortschietende spijsvertering of absorptie voedingsstoffen onvoldoende in het bloed worden opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Oftewel een verstoring van de vertering, absorptie en het vervoer van voedingsstoffen. Dit kan betrekking hebben op één bepaalde of op een hele reeks voedingsstoffen. Er kan ondervoeding of bloedarmoede ontstaan.[2]

Malabsorptie kan in drie groepen verdeeld worden:[3]

(1) selectieve malabsorptie, zoals bij lactose-intolerantie;

(2) partiële malabsorptie, zoals bij beta-lipoproteinemie, en

(3) volledige malabsorptie zoals bij coeliakie.

Ziekte van Whipple: Duidelijk vergrote darmvlok met talrijke macrofagen

Ziekte van Whipple: Duidelijk vergrote darmvlok met talrijke macrofagen

Lees verder in een van de volgende categoriën:

– Spijsvertering
– Oorzaken malabsorptie
– Verschijnselen door malabsorptie
– Diagnose van malabsorptie
– Bepaling bloedarmoede – aneamie
– Ontlasting – faeces onderzoek
– Röntgen en CT
– overige onderzoeken
– behandeling malabsorptie
– wat te doen bij malabsorptie?