Darmbacteriën

Wat zijn darmbacteriën?

Darmgezondheid en de invloed van darmbacteriën. Darmgezondheid is een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt van onderzoeksinstituten en voedingsbedrijven. Dit komt omdat steeds vaker uit onderzoek blijkt dat componenten van ons dieet de gezondheid van de darm positief of negatief kunnen beïnvloeden.

Het werkingsmechanisme van deze dieet componenten is vaak nog niet achterhaald. Met de ontwikkelde in vitro modellen van het maag-darm kanaal probeert TNO achter deze mechanismen te komen.

Vink daarbij stelt dat ook de voedingsbodem waarop zo een probiotica cultuur wordt gekweekt van invloed is op de patiënt en het resultaat. Wie immunologisch reageert op mais, reageert dan ook immunologisch op de probiotica, die is gekweekt op mais, je wordt dan ziek.

Dit kan mogelijk ook de oorzaak zijn geweest van het ernstig instabiel worden van patiënten en zelfs overlijden van deelnemers aan het wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht: pancreatitis en probiotica, in 2003 tot 2005.

Hoewel er ook allerlei stoornissen in de dunne darm op kunnen treden, wordt met ‘darmgezondheid’ in deze publicatie de gezondheid van de dikke darm bedoeld. Want met name ziektes als dikke darm kanker en bepaalde ontstekingsziektes in de darm hebben hun oorsprong op die plaatsen in de darm waar micro- organismen in grote aantallen aanwezig zijn, en dat is voornamelijk in de dikke darm. De ziektes kunnen zich echter daarna verspreiden naar de dunne darm of (in geval van dikke darm kanker) uitzaaien naar het hele lichaam.

Lees verder in een van de volgende categoriën:

– Invloed darmbacteriën
– Darmmicrobiota
– Interacties darmbacteriën
– productie metabolieten
– Interacties