Wetenschappelijk onderzoek naar AGA

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar Alimentaire Geïnduceerde Aandoeningen (AGA)

De Hippocrates en Anne-Margré Vink Stichting en VIDA Patiënten Platform VIDA is door de patiënten van Medisynx opgericht, zodat we zelf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek kunnen laten
uitvoeren naar Alimentaire Geïnduceerde Aandoeningen (AGA).

Het aantonen dat AGA bestaat en hoe we AGA kunnen genezen en AGA preventief
kunnen gaan voorkomen.

VIDA zal daarvoor een wetenschappelijk onderzoek uit eigen middelen financieren en bij de opzet van het onderzoek volledig de touwtjes in handen te hebben.

Met maar één belang, de patiënt met een AGA.
Mogen we ook van u een donatie ontvangen?

Op de website van Medisynx staan al de publicatie van de eerdere studies vermeld.