De wetenschap in het algemeen

De wetenschap in het algemeen

In de wetenschap doen we wetenschappelijk onderzoek, op basis van evidence- based, dus op basis van wetenschappelijk bewijs.

Zo een wetenschappelijk onderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.

De beste waterdichte studie wordt uitgevoerd met een degelijk studiedesign:
Gerandomiseerd, dubbelblind-. Split-Sample Analyse, Retroperspectief

Gerandomiseerd: dit betekent dat de personen, de deelnemers, voor zo een onderzoek willekeurig bij elkaar zijn gezocht. Dit noemen we gerandomiseerd.

Dubbelblind: dit betekent dat de onderzoekers en de deelnemende patiënt niet mag weten wie welk medicijn of therapie hij of zij krijgt. Dit noemen we dubbelblind.

Split-Sample Analyse: dit betekent dat in het geval van een bloedonderzoek, er bloed wordt afgenomen, dan in twee porties wordt verdeeld en elke portie een eigen unieke code krijgt en ieder bloedmonster apart wordt geperformd (uitgevoerd) in het laboratorium. Met de uitkomsten kunnen we dan laten zien dat allebei de uitkomsten precies gelijk zijn en niet meer dan een S.D. (afwijking) van 0,02% heeft. Daarmee kan bewezen worden dat de test reproduceerbaar is.

Retroperspectief onderzoek: dit betekent dat de groep in twee groepen wordt verdeeld, de ene groep begint met het juiste medicijn of juiste dieet of therapie en de andere groep krijgt een verkeerd dieet of placebo medicijn. Later worden deze groepen omgedraaid (retro), zo kunnen we zien of er sprake is van een placebo effect.

Het is maar één van de methoden voor een wetenschappelijk onderzoek. Er zijn nog heel veel andere methoden van onderzoeken, die ook wetenschappelijk zijn en ook als onderzoeksmethode geaccepteerd zijn.

Soms zijn deze onderzoeken helemaal puur gebaseerd op statistiek. Is dat om het mogelijk te maken om een onderzoek opzettelijk in een bepaalde richting te sturen?

Een richting, die in het (commercieel) belang is van de onderzoeker en/of de financier van het onderzoek? Zodat op deze wijze de resultaten positief te beïnvloeden zijn, zodat de uitkomsten gunstig zijn en zo veel geld kan worden verdiend?

Ja, als dit zo is, dan zou dit strafbaar moeten zijn. Het zou toch alleen om het belang van het zeker weten voor wetenschap en patiënt moeten gaan?

Wetenschap is zeker weten, althans dat zou -zeker weten- moeten zijn.

De wijze van onderzoeken zou alleen daarop gebaseerd moeten zijn. Het zou dan moeten betekenen dat de uitslag 100% zeker weten is, met hoogstens een marginaal verschil van de uitkomsten en resultaten.

Toch is dit niet zo. Soms tonen onderzoeken twee contra volledig andere resultaten over dezelfde vraagstelling.

Zo kan een onderzoek naar hoe gezond tomaten is bij het ene onderzoek uitwijzen dat die tomaat: heel gezond en zelfs anti kanker zou zijn. Terwijl een ander onderzoek juist kan aantonen dat die tomaat ongezond en zelfs kankerverwekkend kan zijn. Hoe dat kan? Zo een groot verschil? Nu het antwoord is heel simpel: door toeval.

In het eerste onderzoek hebben ze toevallig geluk gehad. Toevallig geluk gehad dat het grootste deel van die personen die aan het onderzoek meededen, bijna allemaal de tomaat goed kunnen spijs verteren en geen immunologische incompatibiliteitsreactie tegen tomaat hebben. En hierdoor kunnen ze alle goede en gezonde ingrediënten uit de tomaat vrij maken en gebruiken. Heel toevallig???
Of is er eerst een vooronderzoek geweest, waarbij de deelnemers zijn getest op een incompatibiliteit van tomaat?

In het tweede onderzoek hebben ze toevallig pech gehad. Toevallig pech gehad dat het grootste deel van die personen die aan het onderzoek meededen, bijna allemaal de tomaat niet kunnen afbreken en of juist wel een reactie tegen tomaat op hun DNA hebben staan. En hierdoor kunnen ze de goede gezonde ingrediënten uit de tomaat niet vrijmaken en niet gebruiken. Maar hun immuunsysteem reageert heel heftig op die tomaat. Heel toevallig ook?
Of is ook hier eerst een vooronderzoek naar de incompatibiliteit tegen tomaat gedaan?

Juist, allebei heel erg toevallig. En dat zou niet zo hebben mogen zijn. Als wetenschap zeker weten moet zijn, zouden de resultaten hoogstens in de marge mogen verschillen. Dit betekent dat de resultaten dicht bij elkaar zouden moeten liggen en zeker niet zo tegenovergesteld, dus contra mogen zijn. Want welke onderzoek is nu wetenschappelijk zeker weten?

Of zou het ook zo kunnen zijn dat een van de onderzoeken gemanipuleerd is?

Stel nu dat het eerste onderzoek door een tomatenketchup fabrikant is opgezet en gefinancierd?
Tja die heeft belang bij een zo goed mogelijk positief resultaat van zijn ketchup van tomaten.
Zo zou zo een onderzoek kunnen worden beïnvloed, door eerst stiekem toch een preselectie uit te voeren.

De deelnemers worden dan eerst getest of ze op tomaat reageren en dan pas kunnen zij deelnemen in de testgroep. Zo ontstaat er een significant groot verschil tussen de resultaten van deze testgroep en de niet pre-geselecteerde controle groep.

Zo zijn al veel onderzoeken gemanipuleerd, zoals de wetenschappelijke onderzoeken naar hoe schadelijk sigaretten zijn, gefinancierd en uitgevoerd door de tabaksindustrie.

Bedenk daarom altijd: wie het onderzoek financiert, want die heeft duidelijk een belang bij het resultaat van het onderzoek. Immers wiens brood men eet, diens woord men spreekt…!