Bovenkant menu

Home > Theorie en ontstaan van AGA's > Immunoglobulinen > Immunoglobuline E of afgekort IgE

Immunoglobuline E of afgekort IgE

IgE zit op de slijmvliezen en zit meestal vast op basofiele granulocyten, die histamine vrij laten bij binding aan antigeen. Dit is ook de oorzaak van allergische reacties, die gekenmerkt worden door bijvoorbeeld rode ogen en een rode neus vanwege de vasodilatieve (vaatverwijdende) werking van histamines. Tegen het overdreven vrijlaten van histamine kan men anti-allergische middelen (zgn. anti- histaminica) nemen die de werking van histamine tegengaan.

Een IgE reactie is direct gemdieerd. Dit betekent dat je direct een reactie bemerkt als je met een bepaalde stof in aanraking komt, via de mond, maag, darmen of de huid of de longen. We noemen zo een reactie een -allergie-. Een IgE reactie tegen een bepaald voedingsmiddel noemen we een -voedingsallergie-.

In de wetenschap is de term -allergie- en-voedingsallergie- vastgelegd geworden. Dit is om duidelijk te laten zijn welke een reactie van het immuunsysteem betreft.*)

*) Nomenclature: Johansson SG, Hourihane JO, Bousquet J, Bruynzeel-Kooken C, Dreborg S, Haahtela T, et al. EAACI nomenclature task force, Allergy 2001,

IgE activeert mastcellen en het vrijkomen van histamine.

Mastcellen gaan vanuit het beenmerg via het bloed naar de verschillende weefsels van
het lichaam: lever, lymfeklieren, alle organen, Ze dringen door de wanden van de
bloedvaten heen en nestelen zich in de onmiddellijke omgeving van die bloedvaten, in
geringe hoeveelheden. Ze gaan de weefsels afschermen tegen de agressie van de
indringers, die proberen het lichaam binnen te dringen (infecties). Ze hebben dus een
taak in de bescherming en de verdediging.

Mastcellen zijn chemische bommen. Ze zitten propvol met kleine bolletjes vol
chemische stoffen: histamine, prostaglandines, cytokines ,... Ze laten die stoffen vrij
als ze geactiveerd worden, of een signaal krijgen van een andere cel bijvoorbeeld een
cel van de huid of een andere witte bloedcel. Deze zendt zo een signaal uit als er iets
ongewoons voorvalt op die plaats: een trauma of een infectie. Die chemische stoffen
beschermen het eigen weefsel tegen alles wat vreemd of ontaard is.

Mastcel Growth Factor

De meeste bloedcellen worden geactiveerd door bepaalde specifieke groeifactoren.
Deze doen de cel uitgroeien van primitieve cel tot volwassen cel en stimuleren ze tot
vermenigvuldiging. Denk aan EPO, de specifieke groeifactor die door renners gebruikt
werd om het aantal rode bloedcellen te doen toenemen. Zo is er ook een groeifactor
voor mastcellen: de mastcel groeifactor (mast cell growth factor). De mastcellen
dragen op hun oppervlak een receptor, voor het ontvangen van de groeifactor. Er zijn
ook mastcel co-factoren, die de groeifactor onwerkzaam maken, als de
vermenigvuldiging niet of niet meer nodig is.

Het IgE is direct gemedieerd, dit betekent dat direct nadat je met een bepaalde
'verboden' stof in aanraking komt, je een reactie voelt of bemerkt.

Daardoor weet je zelf al welke (voedings) stof dit heeft veroorzaakt. Je kunt dan bij je
huisarts al aangeven, voor welke stof je allergisch bent.

In het ziekenhuis doen ze dan een allergietest op de huid, dit noemen we een
PRICK test.

In het geval van een zeer ernstige reactie zoals bij een anafylactische shock
(anafylaxie), onderzoeken we het IgE in het bloed met een RAST test. Dit is een veel
duurder onderzoek en wordt uiteraard alleen uitgevoerd indien er een medische
noodzaak daartoe is.

Een allergie is slechts een tijdelijke reactie. Een allergie is een overdreven reactie tegen
een onbenullige stof of voedingsstof. We noemen dit een hypersensitieve reactie, je
reageert te hoog te hyper.

Nu blijkt uit onderzoek door Medisynx dat een IgE reactie altijd het gevolg is van een
langdurige of ernstige IgG reactie van het immuunsysteem. Dit betekent dat als je IgG
overbelast wordt door verboden voedingsmiddelen, de alarmbellen aangezet worden.
Alle immunoglobulinen gaan dan hypersensitief dus overdreven reageren op stoffen,
waarop ze normaal gesproken nooit zouden reageren. Dit zijn stoffen zoals:
kattenharen, hondenharen, huisstofmijt, grassen en pollen.

IgE is een tijdelijke reactie, daarom kunnen we een IgE reactie desensibiliseren.
Desensibiliseren betekent - ongevoelig maken- .

Dit proces van desensibiliseren wordt uitgevoerd in speciale allergie klinieken.
Ze dienen dan dagelijks een kleine hoeveelheid van de verboden stof toe tot het IgE
niet meer reageert, dus 'murf' raakt. Echter uit onderzoek is gebleken dat IgE dan vaak
op een andere onbenullige stof gaan reageren. Het probleem verschuift dan alleen
maar, het lost niets op. Alleen de juiste geschikte voeding kan een permanente
oplossing bieden . Dit betekent dat een (voedings) allergie altijd het gevolg is van een
voedingsincompatibiliteit door IgG reacties.

Nu blijkt het IgE soms wel en soms niet op zo een (voedings) stof te reageren. In de
geneeskunde zeggen we dan: "je bent er waarschijnlijk overheen gegroeid...". Helaas
dit is niet waar, want wat blijkt nu het geval te zijn, het IgE reageert alleen wanneer het
grootste leger IgG in paniek is en de alarmbel laat rinkelen.

Dan gaan alle immunoglobulinen IgE, IgA, IgD en IgM overdreven reageren op
onbenullige stofjes. Deze immunoglobulinen worden overgevoelig (hypersensitief)

Zo kun je gaan reageren op ongevaarlijke en onbenullige stofjes zoals huisstofmijt,
grassen en pollen, maar ook op haren van dieren. Dit komt door het alarmsignaal van je
generaal, IgG3 en in minder mate van en IgG1 en IgG2 , je gehele immuunsysteem 'slaat
dan op hol via het complement systeem, de klassieke en alternatieve route (classical
and alternative pathway).

Het IgG4 mag alleen waarnemen en waarschuwen en mag niet het complement
systeem activeren, zo ook mogen dat de IgA, IgD, IgE dit niet doen.

Wanneer heel veel onverteerde voedingsstoffen naar binnen lekken, als gevolg van het
Leaky Gut syndroom dan komen deze immunoglobulinen in actie of wel. je
immuunsysteem komt dan in actie tegen deze voedingsstoffen, dan allergenen
genoemd worden. Deze allergenen moeten worden afgebroken en worden afgevoerd
en worden uitgescheiden, via het lymfesysteem.

Maar wanneer er meer stoffen binnenkomen dan dat je IgG kan afbreken, afvoeren en
uitscheiden, dan geeft je IgG een alarmsignaal af:

Een alarmsignaal van "PANIEK, pas op er zijn heel veel indringers binnen" en ga je
hypersensitief reageren.


Terug naar het overzicht